Vereniging van Oud-Parlementariërs

Onder de naam ‘NESTOR’ komt ieder kwartaal het blad van de Vereniging van Oud-Parlementariërs uit.
Het eerste nummer verscheen in november 1993.
Vijf redacteuren verzorgen de inhoud van het blad waarbij de leidraad is: het informeren van de leden over zaken die oud-parlementariërs raken om zo de binding tussen oud-parlementariërs onderling te behouden en te vergroten.
De leden worden via NESTOR op de hoogte gehouden van activiteiten van de VOP, zoals informatie over de Voor- en Najaarsbijeenkomst en internationale activiteiten. Daarnaast komen politieke kwesties aan de orde die niet zozeer actueel zijn – dat is een zaak van het parlement – maar wel bijvoorbeeld interessant of bepalend waren in het verleden en nu vaak nog een rol spelen. Via interviews of een column wordt hierop door betrokkenen teruggekeken wat weer kan leiden tot een gedachtewisseling onder de leden. Ook komen ex-politici via interviews aan het woord over hun huidige activiteiten die zich soms wel, maar vaak niet binnen het politieke domein afspelen. Daarnaast staan in het blad regelmatig een of meer boekbesprekingen.

Verschijning
NESTOR verschijnt in maart (voorafgaand aan de Voorjaarsbijeenkomst), juni, september (voorafgaand aan de Najaarsbijeenkomst) en in december. Mochten er dringende actuele zaken zijn, dan bestaat de mogelijkheid een NESTOR-Nieuwsbrief uit te doen gaan. Dankzij de VOP-website kan zo’n nieuwsbrief in beginsel eenvoudig gerealiseerd worden.

Verspreiding
Het blad NESTOR wordt tamelijk breed verspreid. Niet alleen de leden van de VOP ontvangen het blad, ook parlementsleden, politiek-wetenschappelijke en parlementair-historische instellingen en andere geïnteresseerde instituten en personen krijgen het blad.

Redactie
In de redactie van NESTOR hebben zitting:
Mw. M. M. van der Burg, hoofdredacteur
Dhr. C. Bremmer
Dhr. G. J. W. van Oven
Mw. J. M. de Vries
Dhr. J. van Iersel

Eindredactie:
Dhr. P. van der Kraan

Lay-out:
Dhr. H. A. van der Velden

Bekijk en download hier de edities van Nestor.

Archief
Besloten ledengedeelte
Nog geen lid van de VOP?
Klik dan hier om u aan te melden.

Bent u al lid van de VOP.
Ga dan naar het besloten ledengedeelte. U dient zich daar wel eerst te registreren alvorens toegang te krijgen.


Bent u al geregistreerd dan kunt u met de door u opgegeven gebruikersnaam en paswoord hier inloggen

.