Vereniging van Oud-Parlementariërs

De Vereniging van Oud-Parlementariërs (VOP) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op de website van de VOP.

De VOP behoudt zich dan ook het recht voor tekst en vorm van door derden aangeboden informatie naar redelijkheid en billijkheid te wijzigingen. Indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie strijdig is met de belangen van internetgebruikers in zijn algemeenheid en die van VOP in het bijzonder, behoudt de VOP zich het recht voor dergelijke strijdige informatie zonder opgave van redenen te weigeren en/of te verwijderen van haar systemen.

De VOP is niet aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op de website van de VOP beschikbaar is. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de aangeboden informatie op deze website.

De informatie op de pagina’s van de VOP behoort toe aan de VOP en mag dus NIET zonder uitdrukkelijke toestemming van de VOP gebruikt worden.

Archief
Besloten ledengedeelte
Nog geen lid van de VOP?
Klik dan hier om u aan te melden.

Bent u al lid van de VOP.
Ga dan naar het besloten ledengedeelte. U dient zich daar wel eerst te registreren alvorens toegang te krijgen.


Bent u al geregistreerd dan kunt u met de door u opgegeven gebruikersnaam en paswoord hier inloggen

.