Vereniging van Oud-Parlementariërs

Uw aanmelding is verzonden. Over enkele ogenblikken krijgt u een e-mail met daarin een overzicht wat u heeft ingevuld. Zonodig zullen wij contact met u opnemen.

De jaarlijkse contributie bedraagt € 30,- over te maken op rekening NL34 INGB 0000 2530 63 ten name van de Vereniging van Oud-Parlementariërs.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u een e-mail sturen aan Ries Smits, secretaris@vopnestor.nl.

Met vriendelijke groet, VOP

Archief
Besloten ledengedeelte
Nog geen lid van de VOP?
Klik dan hier om u aan te melden.

Bent u al lid van de VOP.
Ga dan naar het besloten ledengedeelte. U dient zich daar wel eerst te registreren alvorens toegang te krijgen.


Bent u al geregistreerd dan kunt u met de door u opgegeven gebruikersnaam en paswoord hier inloggen

.