Vereniging van Oud-Parlementariërs

De Vereniging van Oud-Parlementariërs (VOP) bestaat uit oud-leden van de Staten-Generaal en het Europees Parlement.
De vereniging heeft tot doel de band die oud-leden tijdens hun lidmaatschap hebben opgebouwd te behouden en te versterken.
De VOP organiseert twee keer per jaar bijeenkomsten voor haar leden. De Voorjaarsbijeenkomst vindt plaats ergens in het land, de Najaarsbijeenkomst altijd in het gebouw van de Tweede Kamer te Den Haag. Het gaat daarbij in beide gevallen om bezoeken aan interessante instellingen, om lezingen en gedachtewisselingen over thema’s die allen raken. Sprekers uit politieke, maatschappelijke of journalistieke kring ondersteunen de gesprekken.
Voorts geeft de VOP vier keer per jaar het ledenblad ‘Nestor’ uit. Dit blad is eveneens te lezen via deze website (klik op het omslagplaatje rechts).
De vereniging waakt via een door haar ingestelde Commissie Rechtspositie over de belangen van de leden zoals bijvoorbeeld de uitvoering van de Appa (Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers).
De VOP is lid van de Europese koepelvereniging van oud-parlementariërs
(FP-AP) en participeert actief in die vereniging.
Halverwege 2021 telt de vereniging ruim 400 leden.

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de vereniging: de heer Arie de Jong, secretaris@vopnestor.nl

Archief
Besloten ledengedeelte
Nog geen lid van de VOP?
Klik dan hier om u aan te melden.

Bent u al lid van de VOP.
Ga dan naar het besloten ledengedeelte. U dient zich daar wel eerst te registreren alvorens toegang te krijgen.


Bent u al geregistreerd dan kunt u met de door u opgegeven gebruikersnaam en paswoord hier inloggen

.