Vereniging van Oud-Parlementariërs

Besloten ledengedeelte

Nog geen lid van de VOP?
Klik dan hier om u aan te melden.

Bent u al lid van de VOP.
Ga dan naar het besloten ledengedeelte. U dient zich daar wel eerst te registreren alvorens toegang te krijgen.


Bent u al geregistreerd dan kunt u met de door u opgegeven gebruikersnaam en paswoord hier inloggen

.

Nestor 90 van Juli 2017 is nu online en te downloaden.

Iedereen die lid is van Tweede Kamer, Eerste Kamer of Europees Parlement of die het ooit geweest is, is welkom op de eerste Parlementaire Borrel, georganiseerd door de Vereniging van Oud-Parlementariërs. 

Tijd en plaats: Nieuwspoort, tussen 17.00 en 18.30 uur op 6 april aanstaande 

Spreker:  Tijdens de borrel zal Klaas de Vries zijn visie geven op de actuele politieke situatie. Als oud-minister, oud-lid van de Tweede Kamer, oud-lid van de Eerste Kamer, maar bovenal informateur bij twee kabinetsformaties. 

De borrel wordt aangeboden door de Vereniging van Oud-Parlementariërs (VOP), de hapjes en drankjes zijn dus voor onze rekening. De Parlementaire Borrel is bedoeld als ontmoeting tussen de zojuist verkozen Tweede Kamerleden, degenen die net afscheid hebben genomen van de Tweede Kamer, de leden van de VOP en iedereen die nu of in het verleden in de Tweede Kamer, de Eerste Kamer of het Europees Parlement zit of heeft gezeten.

Om een idee te hebben wie er komt, stellen we het op prijs als u een bericht doorgeeft aan onze ambtelijk secretaris, Reinder van der Heide: r.vdheide@tweedekamer.nl

NB Voor wie na afloop van de borrel wil blijven: er kan gedineerd worden. 

Voor het driegangenmenu en het wijnarrangement wordt € 55,- gerekend.  Zonder wijnarrangement betaalt u € 37,50. Om aan de maaltijd mee te kunnen doen, moet u het van toepassing zijnde bedrag uiterlijk op 2 april aanstaande hebben gestort op betaalrekening NL34 INGB 0000 2530 63 ten name van de Vereniging van Oud- Parlementariërs. 

Als u dieetwensen hebt, neem dan even contact op via r.vdheide@tweedekamer.nl

Tenslotte:

– Tijdens de borrel zijn vertegenwoordigers aanwezig van organisaties die oud-parlementariërs naar een nieuwe functie begeleiden.

– Door de privacywetgeving beschikken we niet over de gegevens van heel veel oud-parlementariërs die geen VOP-lid zijn. Geef daarom dit bericht door aan oud-collega’s.

– Wie  geen lid is van de VOP maar wel recht heeft lid te worden, is ook van harte welkom. Als u lid wilt worden van de vereniging, ga dan naar onze website www.vopnestor.nl, druk op ‘Lid worden?’, vul het webformulier in en druk op ‘Versturen’. 

– De borrel is in pricipe alleen bedoeld voor zittende parlementsleden en oud-parlementariërs. Hoe dan ook, de “Spelregels van Nieuwspoort” zijn van toepassing.

–  Wilt u meer weten over de vereniging, ga dan naar www.vopnestor.nl.

Download of bekijk de volledige tekst via Uitnodiging Parlementaire Borrel 6 april 2017. U kunt dan het deelnameformulier invullen en opsturen.

Collega Oud Tweede Kamerlid Gerrit Valk(PvdA), historicus, heeft het bijzondere boek "Picasso in Holland" geschreven, samen met Picasso-expert Marilyn McCully.
Het boek sluit aan op de kleine tentoonstelling “Picasso in Holland” dat nog tot en met 28 augustus 2016 in het Gemeentemuseum van Alkmaar te zien is.
Daar hangen 2 bijzondere uitgeleende Picasso’s, 'les trois Hollandaises’ (Gouache, coll.Musee Picasso, Parijs) en het 'La Belle Hollandaise’(Gouache, uitgeleend Coll. Queensland Art Gallery, Brisbane,Austr.) naast schetsboeken en afbeeldingen uit de periode dat Picasso in1905 Nederland bij Schoorl verbleef.
Zowel de tentoonstelling als het boek zijn een aanrader! 

De deelnemers kunnen terugkijken op een geslaagde tweedaagse reis. De meerwaarde van een extra dag is bijzonder groot. Het biedt zoveel meer mogelijkheden voor gesprekken, uitwisselen van ideeën en zelfs (hernieuwde) kennismaking. Dat het organiseren voor het bestuur geen gemakkelijke opgave was, moge duidelijk zijn. Zo moest er niet alleen een boeiend programma voor twee dagen zijn maar ook een goede inschatting van het aantal deelnemers was onontbeerlijk. Daarmee is het vastleggen van het aantal hotelkamers niet eenvoudig. Immers: zoveel mensen, zoveel wensen. Dat je in deze tijd van het jaar en bovendien tijdens een zeer belangrijke Europese Top geen 40 kamers in het hart van Brussel kunt reserveren tegen een lage prijs, spreekt voor zich. Ons verblijf aan de rand van de stad had overigens het voordeel dat we op de terugreis zonder veel moeite de stad konden verlaten. Namens alle deelnemers dank voor de voortreffelijke organisatie. Het is zeker voor herhaling vatbaar!

Voor een uitgebreid verslag, raadpleeg het ledengedeelte.

 

Najaarsvergadering VOP

d.d 6 oktober 2015 Vanaf 09.30 uur bent u welkom in het Ledenrestaurant (naast de plenaire zaal) [melden bij ingang Binnenhof 1a]. De vergadering begint in de plenaire zaal om 10.30 uur.

Relevante stukken vind u op het ledengedeelte.

Foto's van de voorjaarsbijeenkomst van de VOP op 22 april 2015 in Rotterdam. Wij waren de te gast op het stadhuis. Mevrouw Astrid Sanson, directeur Binnenstad en Stedelijke ontwikkeling gaf een toelichting op de stedelijke ontwikkeling van Rotterdam in de laatste 15 jaar. Ook burgemeester Aboutaleb sprak de in grote getale opgekomen VOP-leden op inspirerende wijze toe.

L1110746 foto4
foto3 foto2
foto1 foto
L1110760 L1110773
raadszaal vop april 2015  velen luisterend 2
vop april 2015 3 gratieen vop april 2015 in de colelgezaal

 

Nestor 90, 06/2017

Klik